SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso7081171 Varhaiskasvatuksen pedagogiikka, 5.00 op, 133 h
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/ Avoin AMK/1005
ToteutusajankohtaSyys 2017-2018
VastuuopettajaKouki Marika
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm09.10.2017 - 10.12.2017
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 20 
Ilmoittautumisaika13.03.2017 (klo 08:00) - 01.10.2017
Toteutustapa Monimuoto, Optima
Suoritustapa Tentti, Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 07.01.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2018 
Vastuutulosalue
Vastuutoimipiste
Vastuukoulutus
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija
- tuntee varhaiskasvatuksen perusteet ja tietää miten tavoitteellista toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan.
- tietää miten luodaan lapsen kehitystä tukeva oppimis- ja kasvuympäristö.
- osaa huomioida hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuuden lapsen arjessa.
- osaa ryhmän ohjauksen perusteet.

 
Opintojakson sisältö
 • varhaiskasvatuksen työ- ja toimintatavat: lapsilähtöinen työskentely, varhaiskasvatuksen pedagogiikka
 • sisällölliset orientaatio
 • pedagoginen suunnittelu
 • hoito, kasvatus ja opetus
 
Arviointi

Opintojakso arvioidaan numeerisesti.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka - opintojakson toteutus

Viikko 41 Ennakkotehtävän työstäminen (itsenäinen opiskelu, Optima)

Viikko 42 Lähiopetus 19.10.2017 klo 16:30 - 19:30

 • Opintojakson aloitus
 • Pienryhmien muodostaminen
 • Ennakkotehtävän purku

Viikko 43 Lähiopetus 26.10.2017 klo 16:30 - 19:30

 • Tavoitteellisen toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • Oppimisen alueet
 • Ryhmän ohjaaminen

Viikko 44 Lähiopetus 2.11.2017 klo 16:30 - 19:30

 • Oppimiskäsitys
 • Toiminnalliset työtavat
 • Toiminnan suunnittelua omissa pienryhmissä

Viikko 45 Lähiopetus 9.11.2017 klo 16:30 - 19:30

 • Lasten osallisuus ja lapsilähtöinen toiminta

Viikko 46 Pienryhmätyöskentely, opiskelijat sopivat kyseiselle viikolle oppimistehtävän toteuttamisesta "kentällä"

Viikko 47 Opintokäynti 23.11.2017 klo 17:30 - 19:00

 • Opintokäynti päiväkotiin

Viikko 48 Lähiopetus 30.11.2017 klo 16:30 - 19:30

 • Oppimistehtävien (videoiden) purku, itse- ja vertaisarviointi

Viikko 49 Lähiopetus 7.12.2017 klo 16:30 - 19:30

 • Paritentti 16.30 - 18:00
 • Palaute jaksosta ja oman oppimisprosessin arviointi 18:15 - 19:30

Opintojakso on suunnattu ensisijaisesti avoimen AMK:n kautta osallistuville. Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/Avoimen_AMKn_ilmoittautumislomake_lukuvuodelle_20172018_8574

Myös Turun AMK:n tutkinto-opiskelijat voivat osallistua mikäli tilaa jää avoimen AMK:n kautta ilmoittautuneiden jälkeen. Tutkinto-opiskelijat hyväksytään viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. (huom! SoleOpsin ilmoittautumisjärjestys ei ole ajantasainen, koska avoimen AMK:n opiskelijat ilmoittautuvat eri järjestelmän kautta).

Lisätiedot: avoinamk@turkuamk.fi

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Lähiopetus 1 op, oppimistehtävät 2 op ja tentti 2 op

Arvosanan muodostuminen

Arvosana muodostuu ennakkotehtävästä, oppimistehtävästä ja tentistä.

Edeltävyysehdot
Oppimateriaali

Ennakkotehtävä ja oppimistehtävä materiaaleineen löytyvät Optimasta

Tenttikirjallisuus:

1. Hujala, E. & Turja, L. (toim.) 2011. Varhaiskasvatuksen käsikirja. s. 41 - 230

2. Karila, K. & Lipponen, L. (toim.) 2016.Varhaiskasvatuksen pedagogiikka s. 30 - 112

3. Lähiopetusmateriaali

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle

Avoimen AMK:n opintomaksu 15€/op tai 200€/ lukukausi. Tutustu maksuehtoihimme täällä.

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat