SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021067 Kestävän kehityksen tutkimus- ja kehitysprojekti, 8.00 op, 213 h
Vaihtoehtoiset opintojaksot
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1001
ToteutusajankohtaSyys 2015-2016
VastuuopettajaHietaranta Jari
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm24.08.2015 - 31.12.2015
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 5 
Osallistujia max. 15 
Ilmoittautumisaika17.08.2015 (klo 08:00) - 10.09.2015
Toteutustapa Projekti
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 2 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.01.2016 
Tenttipäivä 23.11.2015 
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2016 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

- Opiskelija hallitsee projektimaisessa työympäristössä toimimisen ja tuntee projektitoimintaan liittyvät tekijät sekä hahmottaa oman työnsä merkityksen ja velvoitteet kokonaisuuden osana.

- Opiskelija osaa hankkia annetun toimeksiannon mukaisesti aineistoa sekä analysoida ja käsitellä sitä tavoitteiden edellyttämällä tavalla.

- Opiskelija osaa toimia päämäärätietoisesti ja vastuullisesti projektimaisessa työyhteisössä.

 
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus
Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat