SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021019A Taloushallinto, 2.00 op, 53 h
Organisaatioiden ohjausjärjestelmät
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1003
ToteutusajankohtaSyys 2015-2016
VastuuopettajaHeikkilä Tarja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.11.2015 - 31.12.2015
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 1 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika15.06.2015 (klo 08:00) - 30.12.2015
Toteutustapa Lähi
Suoritustapa Tentti, Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.01.2016 
Tenttipäivä 08.12.2015 
Uusintatenttipäivät 03.02.2016 klo 16:00-19:00 (Sepänkatu), 16.03.2016 klo 16:00-19:00 (Sepänkatu)
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2016 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Tavoitteet:

Opiskelija tuntee organisaation taloushallintoa ja hänellä on taitoja tunnistaa talouden ja ympäristön vuorovaikutusta  sekä valmiuksia hallita, seurata ja dokumentoida sitä. Opikselija tunnistaa taloushallinnon keskeiset viranomaisvelvoitteet ja osaa hyödyntää taloudellista informaatiota päätöksenteossa.

Sisältö:

  • Taloushallinto ja sidosryhmäinformaatio
  • Lakisääteinen ulkoinen laskentatoimi
  • Talouden suunnittelu, kannattavuuslaskelmat ja budjetointi

Toteutus: Luennot ja harjoitukset

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Kokonaistyömääärä 2*27h=54h jakautuen

  • luennot, harjoitustyö ja tentti
  • itsenäinen työskentely
Arvosanan muodostuminen

Aktiivisuus luennoilla ja harjoituksissa: läsnäolosta ja tehtävien tekemisestä lisäpisteitä kokonaispistemäärään.

Harjoitustehtävät: budjetointiharjoitus 30% kurssin kokonaisarvosanasta.

Tentti 70% kurssin kokonaisarvosanasta

Optimakansiossa tarkemmat tiedot

Arviointi asteikolla 0-5

Edeltävyysehdot

ei edeltävyysehtoja

Oppimateriaali

luennot ja Optiman materiaalit

Jormakka-Koivusalo-Lappalainen: Laskentatoimi. Edita. Uusin painos.

Verkko-oppimateriaali

Optiman materiaalit

Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Opetus alkaa lukujärjestyksen mukaisesti viikolla 45.

Kurssista on kaksi rästitenttiä:

Ensimmäinen ke 13.1.2016 klo 14.00-15.30 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Paikka tulee näkymään NMYYNS14-ryhmän ja Tarja Heikkilän lukujärjestyksessä. Ilmoittautuminen suoraan opettaja Tarja Heikkilälle viimeistään viikkoa ennen. tarja.heikkila@turkuamk.fi

Toinen rästitentti TYTin yleisenä rästipäivänä 3.2.2016. Ilmoittautuminen yleisen rästitenttikäytännön mukaisesti Solen kautta.

Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Keskustelut kurssin aikana, palaute kurssin päätyttyä opettajalle, koulutusohjelman palautepäivä

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat