SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021017C Ihmiseen kohdistuva ympäristövaikutusten arvionti, 3.00 op, 80 h
Hallinnolliset ohjauskeinot
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1004
ToteutusajankohtaSyys 2015-2016
VastuuopettajaHietaranta Jari
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm08.09.2015 - 17.11.2015
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 25 
Ilmoittautumisaika31.08.2015 (klo 08:00) - 20.09.2015
Toteutustapa Lähi
Suoritustapa Tentti, Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 1 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.01.2016 
Tenttipäivä 17.11.2015 
Uusintatenttipäivät 03.02.2016 klo 16:00-19:00 (Sepänkatu), 16.03.2016 klo 16:00-19:00 (Sepänkatu)
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 31.07.2016 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opintojakson tavoitteena on selventää sosiaalisten-kulttuuristen vaikutusten arviointia osana YVA-prosessia ja omana kokonaisuutenaan. Opintojakso koostuu luennosta (opettajana Jaana Solasvuo/Turun kaupunki/esteettömyysasiamies). opintojakson tavoitteena on selventää miten kerätään etukäteistietoa tai seurantatietoa  hankkeista, suunmitelmista tai ohjelmista, jotka kohdistuvat ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. kysymys on eräällä tavanna YVA:n yhdestä teemasta.

Luentojen lisäksi vuonna 2015 tieteutetaan pienimuotoinen arviointi siitä kuinka turkulaiset vanhukset voivat hyödyntää palvelulinjoja ja onko niiden käytössä ongelmia.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Opintojakson laajuus on 3 op (81 h) , joista lähiopetuksen laajuus muodostaa osan noin 25-30 h. Projektityön osuus selviää opintojason alussa.

Arvosanan muodostuminen

Opintojakson arvosana muodostuu luentokuulustelusta (sovitut aineisto) sekä harjoitustyön hyväksytty palauttaminen

Edeltävyysehdot

Opiontojaksolle osallistuminen ei edellytä jonkun tietyn opintojakson suorittamista. toivottavaa olisi että YVA-opintojakso olisi suoritettu ennen IVA-kurssin suorittamista

Oppimateriaali

Optima-aineisto

Verkko-oppimateriaali

ks edellä

Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Luentokuulusteluun mahdollisesti tuleva kirjallinen aineisto sovitaan erikseen. Aikaisempina vuosinaon luentokuulustelun yhteydessä tentitty Nelimarkka & Kauppinen (2007). Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioiminen. Sosiaali- ja tervysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Oppaita 68. 55s.

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

ei edellytä erityisiä järjetelyjä

Kustannukset opiskelijalle

Opintojaksosta ei aiheudeu opiskelijalle kustannuksia

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Opintojaksosta voi antaa suoraan palautetta luennoitsijalle tai käyttää palautteen antoon tarkoittetuja kanavia.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat