SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso1001001D Ammatillinen kasvu 4, 1.00 op, 27 h
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1078
ToteutusajankohtaSyys 2015-2016, Kevät 2015-2016
VastuuopettajaHietaranta Jari
Muut opettajatKääriä Raisa
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.09.2015 - 31.07.2016
Edellytetään palautteen keruuta Kyllä
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 28 
Ilmoittautumisaika19.08.2015 (klo 08:00) - 30.09.2015
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.08.2016 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2017 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Tavoitteet: Suoritettuaan ammatillisen kasvun 4 opiskelija osaa

·        suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa
·        ottaa vastuun omasta toiminnastaan
·        ottaa muut huomioon toiminnassaan
 
Opintojakson sisältö

·        Yhteistyötaidot ja ammatti-identiteetti (ammattietiikka)

·        Opiskelutaidot (portfolion täydennys, urasuunnittelu)
 
Arviointi

hyväksytty – hylätty.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus
  • Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) seuranta, arviointija täydentäminen
  • Henkilökohtaiset kehityskeskustelut opettajatuutorin kanssa
  • Ympäristösuunnittelijan portfolion työstäminen/oman linked in -profiilin laadinta ja ylläpito
  • Lähiopetus
  • Koulutusohjelman järjestämät tapahtumat (palautepäivä)
Opiskelijan työmäärän mitoitus

Syksy 2015 - kevät 2016 27 tuntia opiskelijan työtä, josta lähiopetusta ("OTAKA"-tunnit) noin 11 tuntia, lisäksi tapahtumapäivät, henkilökohtaiseen kehityskeskusteluun osallistuminen ja valmistautuminen  (Soleops) ja portfolion työstäminen

Arvosanan muodostuminen
  • Asteikko hyväksytty/täydennettävä
  • Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) päivittäminen (HOPS)  hyväksytty/täydennettävä
  • Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytty suorittaminen
  • Ympäristöasuunnittelijan portfolion työstäminen TAILinked in -profiilin ylläpito (arviointi hyväksytty/täydennettävä)
Edeltävyysehdot

Aiempien vuosien otaka-osuuksien hyväksytyt suoritukset

Oppimateriaali

Härkönen, P. 2000. Portfoliokäsikirja. Ammattikorkeakouluopiskeljoiden ammatillinen kasvu. Laatuupaino Oy, Vihanti

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optimassa nkekes12-työtilassa kansio: Ammatillinen kasvu

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Ilmoitetaan opintojakson aikana.

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Ilmoitetaan opintojakson aikana.

Kustannukset opiskelijalle

Oppimateriaalien hankinnasta aiheutuvat kustannukset.

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Opintojakson palaute kerätään jase  käsitellään koulutusohjelman palautepäivässä.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat