SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021021E Projektin suunnittelu ja hallinta, 2.00 op, 53 h
Suunnittelutaidot kestävän kehityksen edistämisessä 
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1005
ToteutusajankohtaKevät 2014-2015
VastuuopettajaHietaranta Jari
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm03.03.2015 - 31.07.2015
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika01.03.2015 (klo 08:00) - 25.03.2015
Toteutustapa Lähi
Suoritustapa Tentti
Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.08.2015 
Tenttipäivä 27.05.2015 
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 29.02.2016 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö null 
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Opintojakso toteutetaan pääosin luento-opetuksena 3.3. alkaen. Opintojakson luentojen lisäksi opintojaksoon sisältyy kirjallisuus, joka tentitään luentojen yhteydessä tenttipäivänä. Luentotentti on alustavan arvion mukaan 16.4 2015

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Opintojajakson laajuus on 2 op, mikä vastaa noin 54 h työmäärää kokonaisuudessaan. Lähiopetuksen laajuus on 22 h.

Arvosanan muodostuminen

Opintojakson arvosana muodostuu luennoista (20 h) sekä opintojaksooon kiinteästi liittyvästä kirjallaisuudesta (1/1). Opintojaksolla ei toteuteta harjoityötä.

Edeltävyysehdot

Opintojaksolle osallistuminen ei edellytä aikaisempia opintoja.

Oppimateriaali

Oppimateriaali on luettavissa Optimasta. Siellä olevan aineiston ohella luentokuulustelun yhteydessä tentitään seuraava kirjallisuus: 1) Jansson R, & Juselius, P. (2004). Projektiopas. Idesta liiketoimintaan. Tekes, 41s. Teos on ladattavissa Tekesin sivuilta www.tekes.fi

ja 2) Silfverberg, P. (2007 tai myöh.) Ideasta projektiksi. Projektin vetäjän käsikirja. 137. Teos on löydettävissä useimmista julkisista kirjastoista.

Verkko-oppimateriaali

verkkomateriaali on Optimasssa. Aihepiiriin liittyvää kirjallisuutta on runsaasti saatavilla. ne käsittelevät projektisykslin eri vaiheita ja projektin valmisteluun, johtamiseen ja arviointiin sekä raportointiin liittyvä näkökulmia.

Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali

Aihepiiriä on käsitelty runsaasti eritason ja -eri alojen oppikirjoina. Viime vuosina erityisesti EU ja kansainvälisten hankkeiden valmisteluun, vetämiseen ja arviointiin liittyviä teoksia. Opintojaksolle osallistujan suositellaan tustustuvan myös tähän kirjallisuuteen

Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt

Opintojakson järjestelyissä ei ole tavanomaisuudesta poikkeavia piirteitä.

Kustannukset opiskelijalle

Opintojaksosta ei aiheudu kustannuksia opiskelijalle

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Opintojaksosta voi antaa suoraa palautetta opintojakson vetäjälle.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat