SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021022C Kvalitatiivinen aineisto ja sen analyysi, 2.00 op, 53 h
Tutkimus ja kehittämistyö
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1003
ToteutusajankohtaKevät 2014-2015
VastuuopettajaHalonen Sirpa
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm13.01.2015 - 06.03.2015
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 5 
Osallistujia max. 25 
Ilmoittautumisaika07.01.2015 (klo 08:00) - 09.02.2015
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Tentti, Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 2 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 17.03.2015 
Tenttipäivä 03.03.2015 
Uusintatenttipäivät 25.03.2015 klo 16:00-19:00 (Sepänkatun uusintatentti (TYT) ), 22.04.2015 klo 16:00-19:00 (Sepänkatun uusintatentti (TYT) )

25.3.2015 ja 22.4.2015

Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 13.09.2016 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Toteutussuunnitelma

OSA 1

Opintojakson esittely ja kvalitatiivisen tutkimuksen luonnehdinta, tutkimuksen peruskäsitteet, näkökulmat ja tutkimustyypit, 2 h

Aineistot ja niiden hankinta, 2 h

Aineistot ja niiden hankinta, 2 h

Kohdejoukot   2h

Laadullisenaineistonanalyysijasenapuvälineet2 h

Tutkimuksen luotettavuus ja raportointi 2 h

Tentti 2 h

Osa 2. itsenäisen työskentelyn osio

Soveltava tehtävä: tehtäväksiantoja ohjaus Laaditaan kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmäpolku.

Pohja-aineistona käytetään Jyväskylän Yliopiston KOPPA –sivustoa https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku

Toteutusta varten mieti aluksi aihepiiri. Sen eteenpäin viemiseksi laadi menetelmäpolku, joka sisältää ongelman asettelun, tutkimusstrategian, aineistonhankintamenetelmät ja analyysimenetelmät. Materiaali ohjaa ja luo vaihtoehtoja.

Laadi tuotoksesta raportti joka sisältää lyhyen kuvauksen kustakin polun valinnasta perusteluineen ja kuvauksineen.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

lähiopetus 14,  itsenäinen tai ryhmä työskentely  osassa yksi 20 h    ja osassa kaksi 20 h   yhteensä 54

Arvosanan muodostuminen

Arvosana muodostuu kirjallisesta ryhmäkokeesta ja harjoitustyöstä.

 

arviointi asteikolla hyväksytty hylätty

Edeltävyysehdot

 Osallistuminen Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät 2 op opintojaksolle.

Oppimateriaali

ilmoitettu OPTIMAssa

Verkko-oppimateriaali

ilmoitettu OPTIMAssa

Oppimisalusta

OPTIMA

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle

Ei kustannuksia

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat