SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021022B Tilastollisen aineiston analyysi, 2.00 op, 53 h
Tutkimus ja kehittämistyö
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1003
ToteutusajankohtaKevät 2014-2015
VastuuopettajaErnvall Sirpa
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2015 - 31.07.2015
Edellytetään palautteen keruuta Kyllä
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 5 
Osallistujia max. 25 
Ilmoittautumisaika15.12.2014 (klo 08:00) - 31.01.2015
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Tentti
Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.08.2015 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 29.02.2016 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Luennot, harjoitukset ATK-luokassa, omaehtoinen harjoittelu. Materiaalit ja ohjeet löytyvät oppimisalustan linkeistä.

Opitaan verkkolomakkeen luonti Webropolilla ja aineiston analysointi SPSS-ohjelmaa käyttäen.

Myös tilastollisia menetelmiä kerrataan opiskelun ohessa

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Kontktiopetus ja itsenäinen opiskelu yht 54 h

Arvosanan muodostuminen

HKS/HYL

Edeltävyysehdot

Tietotekniikan perustaidot. Perustilastomenetelmien hallinta

Oppimateriaali

Verkkomateriaalit

Verkko-oppimateriaali

Löytyvät Optimaan linkitettyinä

Oppimisalusta

Optima

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle

-

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Suullisesti käsitellään. Palautelomake verkkoon.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat