SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021010B Logistiikka, 3.00 op, 80 h
Taloudellinen ympäristönäkökulma
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1003
ToteutusajankohtaKevät 2014-2015
VastuuopettajaRantanen Helena
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm25.02.2015 - 31.07.2015
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika25.01.2015 (klo 08:00) - 31.03.2015
Toteutustapa Lähi
Suoritustapa Tentti, Raportti
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.08.2015 
Tenttipäivä 29.04.2015 
Uusintatenttipäivät 23.09.2015 klo 16:00-19:00 (Sepänkatu)

1. uusinta 27.5.2015, 2. uusinta syksyllä 2015.

Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 29.02.2016 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Lähiopetus. Laajempi logistiikkaan liittyvä harjoitustyö. Tavoitteena vierailla opintojakson aikana jossakin logistiikka-alan yrityksessä.

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Lähiopetusta noin 30 tuntia. Laajempi harjoitustyö, tehtävät ja tenttiin valmistautuminen 50 tuntia.

Arvosanan muodostuminen

Tentti 60 %, harjoitustyö ja muut tehtävät 40 %. Opintojaksoa ei voi suorittaa ilman että kaikki tehtävät on tehty.

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja.

Oppimateriaali

Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan perusteet (Ritvanen, Inkiläinen, von Bell, Santala), 2011, kappaleet 1-3, 6-7, 9, 13,15

Verkko-oppimateriaali

Optimaan tuleva materiaali, erilaiset logistiikkaan liittyvät sivustot.

Oppimisalusta

Optima.

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle

Mahdolliset kopiointikustannukset ja/taiyritysvierailun aiheuttamat kustannukset.

Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Suullinen ja/tai kirjallinen palaute opintojakson päättyessä.

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat