SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021058 Kestävän kehityksen tutkimus- ja kehitysprojekti, 8.00 op, 213 h
Vaihtoehtoiset opintojaksot
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1002
ToteutusajankohtaSyys 2014-2015, Kevät 2014-2015
VastuuopettajaHietaranta Jari
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.10.2014 - 31.07.2015
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 5 
Osallistujia max. 25 
Ilmoittautumisaika01.09.2014 (klo 08:00) - 31.10.2014
Toteutustapa Projekti
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.08.2015 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 29.02.2016 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

 - Opiskelija hallitsee projektimaisessa työympäristössä toimimisen ja tuntee projektitoimintaan liittyvät tekijät sekä hahmottaa oman työnsä merkityksen ja velvoitteet kokonaisuuden osana.

- Opiskelija osaa hakkia annetun toimeksiannon mukaisesti aineistoa sekä analysoida ja käsitellä sitä tavoitteiden edellyttämällä tavalla.

- Opiskelija osaa toimia päämäärätietoisesti ja vastuullisesti projektimaisessa työyhteisössä.
 
Opintojakson sisältö  
Arviointi

 Opintojakso arvioidaan numeerisesti (arvosana 1-5) tai hyväksyttynä /  hylättynä.

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartastakestävän kehityksen toiminnan aikaansaaminen, yhteisöosaamisen innovaatiokompetenssit
Toteutus
Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat