SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäNKEKES12/Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Opintojakso6021015C Ympäristöpolitiikka, 2.00 op, 53 h
Yhteiskuntapoliittiset vaikutuskeinot
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/1004
ToteutusajankohtaSyys 2014-2015
VastuuopettajaHalonen Sirpa
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNKEKES12 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm19.09.2014 - 21.11.2014
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika25.08.2014 (klo 08:00) - 30.09.2014
Toteutustapa Monimuoto
Suoritustapa Tentti, Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 1 op
T&K-integraatiolaajuus op 1 op
Toteutuspaikka Sepänkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 21.12.2014 
Tenttipäivä 27.11.2013 
Uusintatenttipäivät 25.02.2015 klo 16:00-19:00 (Sepänkatun uusintatentti (TYT) ), 25.03.2015 klo 16:00-19:00 (Sepänkatun uusintatentti (TYT) )
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 21.06.2015 
Vastuutulosalue Tekniikka, ympäristö ja talous
Vastuutoimipiste Sepänkadun toimipiste
Vastuukoulutus Kestävän kehityksen koulutusohjelma
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet  
Opintojakson sisältö  
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Sisältö

1. Ympäristöpolitiikan käsitteestä

2. Ympäristöpolitiikan tausta ja historia

3. Ympäristöpolitiikan toimijat ja toimintajärjestelmät

4. Ympäristöpolitiikan tavoitteet

5. Ympäristöpolitiikan keinoista

6. Ympäristöpolitiikan tuloksista

7. Kansanvälisyys ympäristöpolitiikassa

8. Kansalaisyhteiskunta ympäristöpolitiikan tekijänä

Toteutus

Johdantoluennot teemoista

Yksilö- ja ryhmätyöt ja niiden esittelyt

Kirjallisuus

Opiskelijan työmäärän mitoitus

Opiskelijan työmäärän arviointi

Lähiopetusta 18 h,

Itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä (sis. kirjallisuuteen, nettimateriaaliin perehtymisen ja tenttiin valmistautumisen) 36 h,

Yhteensä 54 h = 2 op

 

Arvosanan muodostuminen

Arviointi  asteikolla 1-5.

Yksilö/ryhmätyöt 50%

Tentti  50%

Edeltävyysehdot

Yhteiskuntapolitiikka

Oppimateriaali

OPTIMAssa

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

OPTIMA

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 Palaa In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat