SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Suomeksi 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
GroupTKES09/Degree Programme in Sustainable Development
course1000004 Swedish Language and Communication, 3.00 cr, 80 h
BASIC STUDIES
ImplementationPerustoteutus/1003
Implementation timeAutumn 2010-2011, Spring 2010-2011
Responsible teacher Niittymäki Sirpa
Other teachers
Status of implementationEnded

State of the description Completed
  
Language of instruction
GroupsTKES09 (primary)
Starting and ending dates29.10.2010 - 30.03.2011
EN-Edellytetään palautteen keruuta
Suitable as elective studies for others No
Offered for the Open University of Applied Sciences. No
Offered for virtual University of Applied Sciences.
Suitable for exchange students No
Minimum number of participants 15 
Maximum number of participants 40 
Enrollment period04.10.2010 (klo 08:00) - 30.11.2010
Implementation method Blended
Method of completion Exam, Oral exam, Practical work
Virtual extent, cr 0 cr
R&D integration, cr 0 cr
Implementation location Sepänkatu unit
Assessment at the latest  
Exam date  
Re-examination dates

ensimmäinen uusinta ke 2.3.2011, toinen uusinta ke 6.4.2011

Storing of graded material ends 30.03.2012 
Responsible faculty Technology, Environment and Business
Responsible campus Sepänkatu unit
Responsible degree programme Degree Programme in Sustainable Development
Language of the description English 
Outcomes

Aimed at getting a professional comprehension in communicating in Swedish. The student will be trained in getting and sending information in professional situations and in following the development of his/her own profession by reading professional text. The student will also be trained in improving his professional comprehension at extension courses. Oral comprehension will be trained in language studies and by workshops based on professional and general situations. Professional language will especially be trained by reading and summarizing professional articles as well orally as in writing. The passing of the course requires lectures, exams and a personal project work.

 

 

 
Contents  
Assessment

Attending lectures, approved exercises.

 

 
Competence objectives
Implementation
Student's workload
Assessment

TOKI 1

Osallistuminen lähitunneille vähintään 75 %. Kirjalliseen kokeeseen on oikeus tulla,
kun on ollut läsnä 50 %. Liialliset poissaolot vähentävät kielitaidon
näytön mahdollisuuksia ja alentavat näin arvosanaa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Arviointikriteereinä käytetään valtakunnallisia
ruotsin kielen puheen tuottamisen kriteerejä sekä muun kielitaidon
kriteerejä.

 

TOKI 2

Osallistuminen lähiopetukseen vähintään 75%. Kotitehtävien sekä itseopiskelutehtävien suorittaminen
Suullinen keskustelukoe alakohtaisista aiheista pienryhmissä.   Arviointikriteereinä valtakunnalliset kriteerit, kuten TOKI 1:ssä.Arviointiasteikko 0-5. Opiskelijalle annetaan erillinen arvosana suullisesta kielitaidosta sekä muusta kielitaidosta.

Preliminary information

Opiskelija hallitsee ruotsin kilen perusrakenteet sekä yleiskielen sanastoa.

Learning material

Ydinosaamisen aihealuiden mukaan koottu monistettava ruotsinkielinen materiaali

Virtual learning material
Learning platform

Optima

Other literature and supplementary material
Other arrangements related to the implementation

Opintojakson lopussa pidettävät suulliset kokeet pidetään pienryhmissä.

Costs for the student

Oppimateriaalin  kopiointikulut

Course feedback and its processing

Palautetta kerätään opintojakson aikana ja sen lopulla. Opettaja antaa lopuksi  opiskelijoille henkilökohtaisen palautteen.

 Suomeksi 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat