SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Suomeksi 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
GroupVAVA1819/Elective Studies
courseTE00BG76 Muovit ja tekstiili kiertotaloudessa, 5.00 cr, 133 h
TEKNIIKKA JA LIIKTETOIMINNAN TARJONTA
CORE COMPETENCE
ImplementationPerustoteutus/1001
Implementation timeAutumn 2018-2019
Responsible teacher Lehtinen Liisa
Other teachers
Status of implementationEnded

State of the description Completed
  
Language of instruction Finnish
GroupsVAVA1819 (primary)
Starting and ending dates24.09.2018 - 10.12.2018
EN-Edellytetään palautteen keruuta Yes
Suitable as elective studies for others Yes
Offered for the Open University of Applied Sciences. Yes
Offered for virtual University of Applied Sciences. Yes
Suitable for exchange students No
Minimum number of participants 3 
Maximum number of participants 30 
Enrollment period03.09.2018 (klo 08:00) - 13.09.2018
Implementation method Blended, Contact, Optima, Project, Web
Method of completion Essay, Practical work, Study, Report
Virtual extent, cr 3 cr
R&D integration, cr 2 cr
Implementation location Turku University of Applied Sciences
Assessment at the latest 01.01.2019 
Exam date  
Re-examination dates
Storing of graded material ends 31.07.2019 
Responsible faculty Faculty of Business, ICT and Chemical Engineering
Responsible campus Lemminkäisenkatu unit
Responsible degree programme Kemiantekniikan koulutus
Language of the description English 
Outcomes

Opiskelija osaa kuvata muovien ja tekstiilien perusominaisuuksia ja niiden merkitystä kierrätettävyyden kannalta. Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata kiertotalouden liiketoimintamalleja esimerkkien avulla. Opiskelija osaa tehdä tiimissä tavoitteellista tki-työtä ja raportoida tuotoksensa asianmukaisesti.

 
Contents

Opintojaksolla käydään läpi perusteet muovi- ja tekstiilimateriaaleista sekä ominaisuuksista, jotka vaikuttavat niiden kierrätettävyyteen. Kurssilla perehdytään kiertotalouden liiketoimintamalleihin yritysesimerkkien avulla. Opintojaksoon kuuluu 2op:n laajuinen TKI-ryhmätyö, joka opiskelijan mahdollisuuksien mukaan on joko kirjallinen selvitystyö tai laboratoriotyö, joka toteutetaan Turussa Lemminkäisenkadulla.

 
Assessment  
Competence objectives
Implementation
Student's workload
Assessment
Preliminary information
Learning material
Virtual learning material
Learning platform
Other literature and supplementary material
Other arrangements related to the implementation
Costs for the student
Course feedback and its processing
 Suomeksi 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat