SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Suomeksi 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
GroupVAVA1819/Elective Studies
courseYH00BG44 The transfer of company ownership-program, 5.00 cr, 133 h
MUUT VAPAASTI VALITTAVAT, TARJONTA
CORE COMPETENCE
ImplementationThe transfer of company ownership-program/3001
Implementation timeAutumn 2018-2019
Responsible teacher Asteljoki Sari
Other teachersNummi-Wikström Marita
Status of implementationEnded

State of the description Completed
  
Language of instruction Finnish
GroupsVAVA1819 (primary)
Starting and ending dates23.08.2018 - 31.12.2018
EN-Edellytetään palautteen keruuta No
Suitable as elective studies for others No
Offered for the Open University of Applied Sciences. No
Offered for virtual University of Applied Sciences. No
Suitable for exchange students No
Minimum number of participants 2 
Maximum number of participants 20 
Enrollment period24.07.2018 (klo 08:00) - 21.12.2018
Implementation method Blended, Optima
Method of completion Report
Virtual extent, cr 0 cr
R&D integration, cr 0 cr
Implementation location Lemminkäisenkatu unit
Assessment at the latest 31.01.2019 
Exam date  
Re-examination dates
Storing of graded material ends 31.07.2019 
Responsible faculty
Responsible campus
Responsible degree programme Elective Studies
Language of the description English 
Outcomes

Opiskelija osaa
•valmistautua yrityskauppaan.
•etsiä yrityskauppaan ja yritystoimintaan rahoitusta.
•yrityksen arvonmääritykseen liittyviä asioita.
•etsiä yritystoimintansa tukemiseksi teoreettista tietoa, asiantuntija- ja mentoriapua kehittäen näin liiketoimintaansa.
•toimia yrityksen johdossa.
•tarkastella tuonti- ja vientitoimintaa osana omaa yritystoimintaansa.
•verkostoitua ja kehittää näin liiketoimintaansa.
•visioida yritystoimintaansa innovatiivisesti.

 
Contents

Opiskelija
•saa valmennuta yritysostoon ja omistajanvaihdokseen ja  laajentaa näin liiketoimintaosaamistaan.
•hyödyntää amk:n tarjoamaa asiantuntija- ja mentorointiapua.
•kehittää osaamistaan yrityksen johtamisessa.
•etsii yritysostoon mahdollista rahoitusta ja yritykselleen vientimahdollisuuksia.                     
•innovoi yritystään uusien visioiden mukaisesti

 
Assessment  
Competence objectives
Implementation
Student's workload
Assessment
Preliminary information
Learning material
Virtual learning material
Learning platform
Other literature and supplementary material
Other arrangements related to the implementation
Costs for the student
Course feedback and its processing
 Suomeksi 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat