SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1819/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
OpintojaksoKU00BG67 Jazztanssin perusteet, 3.00 op, 80 h
TAIDEAKATEMIAN TARJONTA
YDINOSAAMINEN
ToteutusJazztanssin perusteet/3001
ToteutusajankohtaSyys 2018-2019
VastuuopettajaAlppirinne Heidi
Muut opettajatKorpi Katja, Korpi Katja
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1819 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm06.09.2018 - 18.12.2018
Edellytetään palautteen keruuta Ei
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 5 
Osallistujia max. 25 
Ilmoittautumisaika20.08.2018 (klo 08:00) - 01.10.2018
Toteutustapa Lähi, Optima
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Linnankadun toimipiste
Arviointi viimeistään 18.01.2019 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 18.07.2019 
Vastuutulosalue Taideakatemia
Vastuutoimipiste Linnankadun toimipiste
Vastuukoulutus Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Jazztanssille ominaisten käytännön harjoitteiden avulla tutustuminen jazztanssin teknisiin ja ilmaisullisiin perusteisiin. Tavoitteena jazztanssille ominaisen rytmisen ilmaisun, improvisatorisen työskentelyn ja yhteisöllisyyden vahvistaminen liikeilmaisussa. Lisäksi vieraillaan tanssiesityksissä sekä kirjoitetaan nähdyistä esityksistä raportti ohjeistuksen mukaan.

Kontaktiopetuskerrat tiistaisin ja torstaisin klo 17-18:30 Taideakatemian Linnasalissa 8.9. - 15.12.2016. Opetus järjestetään ryhmäopetuksena. Kontaktiopetusta ei järjestetä itsenäisen työskentelyn viikolla (vko 42) eikä tiistaina 6.12. Kontaktiopetuksen lisäksi opintojaksoon sisältyy tanssiesitysvierailu ja analyysin kirjoittaminen nähdystä esityksestä.

Tanssiesitysvierailu:

Opiskelija käy katsomassa tanssin 2.vsk:n soolokoreografioiden iltakokonaisuuden. Soolokoreografioiden ensi-iltake 14.9. klo19 Taideakatemian Jokisalissa. Muut esitykset: to 15.9 klo 19; pe 16.9 klo 19; la 17.9 klo 15 ja klo 19. (Oikeudet esitysaikataulun muutoksiin pidätetään).

Esitys on maksuton Jazztanssin perusteet opintojaksolle osallistuville.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
•toistaa jazztanssin perustekniikkaa
•nimetä jazztanssitekniikan keskeisimpiä termejä
•tunnistaa joitakin jazztanssin elementtejä ja tyylejä
•toimia tunnilla tanssituntietiketin mukaan
•laatia analyysin näkemästään tanssikokonaisuudesta

 
Opintojakson sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan käytännössä kehon hahmottamista ja hallintaa jazztanssille ominaisten liikkeiden ja liikesarjojen avulla. Lisäksi musiikin ja liikkeen yhteyden löytäminen ja työstäminen ovat osa jokaista harjoitustuntia. Kontaktiopetus ti ja to klo 17-18:30 Taideakatemian Linnasalissa. Opettajina toimivat Taideakatemian tanssinopettajakoulutuksen IV vsk:n opiskelijat ohjaavan opettajan valvonnassa.

 
Arviointi  
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Tiistaisin ja torstaisin 6.9.-18.12.2018. klo 17:00-18:30 Linnasalissa (Linnankatu 54). Viikolla 42 ja 6.12. ei ole kontaktiopetusta.
Opintojaksolla harjoitellaan käytännössä kehon hahmottamista ja hallintaa jazztanssille ominaisten liikkeiden ja liikesarjojen avulla. Lisäksi musiikin ja liikkeen yhteyden löytäminen ja työstäminen ovat osa jokaista harjoitustuntia. Opettajina toimivat Taideakatemian tanssinopettajakoulutuksen IV vsk:n opiskelijat ohjaavan opettajan valvonnassa.

Kontaktiopetuksen (27 x 90min) lisäksi opintojaksoon kuuluu tanssiesitysseuranta ja lyhyen esitysanalyysin laatiminen. Tanssiesitykset Taideakatemian Köysiteatterissa 12.12.-15.12.
Tanssiesitys on maksuton Jazztanssin perusteet opintojaksolle osallistuville. Tarkemmat esitysajat ja esitysanalyysin ohjeistus annetaan myöhemmin.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista opetukseen osallistumista ja läsnäoloa opetustunneilla. Sairaudesta tms. pakottavasta syystä johtuvat poisolot opetuksesta selvitettävä kirjallisesti. Opintojaksoa ei voi suorittaa hyväksyttävästi jos opetuksesta on yli viisi poisoloa. Läsnäoloa ei voi korvata muulla työllä. Lisäksi hyväksytty suoritus edellyttää sovitun tanssiesityskokonaisuuden seuraamista ja esitysraportin laatimista määräajassa ja -mitassa. Arviointi asteikolla hyväksytty - hylätty.

Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen
Edeltävyysehdot
Oppimateriaali
Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta
Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat