SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Suomeksi 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
GroupVAVA1819/Elective Studies
courseKU00BG67 Jazztanssin perusteet, 3.00 cr, 80 h
TAIDEAKATEMIAN TARJONTA
CORE COMPETENCE
ImplementationBasics of Jazz Dance/3001
Implementation timeAutumn 2018-2019
Responsible teacher Alppirinne Heidi
Other teachersKorpi Katja, Korpi Katja
Status of implementationEnded

State of the description Under editing
  
Language of instruction Finnish
GroupsVAVA1819 (primary)
Starting and ending dates06.09.2018 - 18.12.2018
EN-Edellytetään palautteen keruuta No
Suitable as elective studies for others No
Offered for the Open University of Applied Sciences. No
Offered for virtual University of Applied Sciences. No
Suitable for exchange students No
Minimum number of participants 5 
Maximum number of participants 25 
Enrollment period20.08.2018 (klo 08:00) - 01.10.2018
Implementation method Contact, Optima
Method of completion Practical work
Virtual extent, cr 0 cr
R&D integration, cr 0 cr
Implementation location Arts Academy, Turku
Assessment at the latest 18.01.2019 
Exam date  
Re-examination dates
Storing of graded material ends 18.07.2019 
Responsible faculty Arts Academy
Responsible campus Arts Academy, Turku
Responsible degree programme Elective Studies
Language of the description English 
Outcomes

Jazztanssille ominaisten käytännön harjoitteiden avulla tutustuminen jazztanssin teknisiin ja ilmaisullisiin perusteisiin. Tavoitteena jazztanssille ominaisen rytmisen ilmaisun, improvisatorisen työskentelyn ja yhteisöllisyyden vahvistaminen liikeilmaisussa. Lisäksi vieraillaan tanssiesityksissä sekä kirjoitetaan nähdyistä esityksistä raportti ohjeistuksen mukaan.

Kontaktiopetuskerrat tiistaisin ja torstaisin klo 17-18:30 Taideakatemian Linnasalissa 8.9. - 15.12.2016. Opetus järjestetään ryhmäopetuksena. Kontaktiopetusta ei järjestetä itsenäisen työskentelyn viikolla (vko 42) eikä tiistaina 6.12. Kontaktiopetuksen lisäksi opintojaksoon sisältyy tanssiesitysvierailu ja analyysin kirjoittaminen nähdystä esityksestä.

Tanssiesitysvierailu:

Opiskelija käy katsomassa tanssin 2.vsk:n soolokoreografioiden iltakokonaisuuden. Soolokoreografioiden ensi-iltake 14.9. klo19 Taideakatemian Jokisalissa. Muut esitykset: to 15.9 klo 19; pe 16.9 klo 19; la 17.9 klo 15 ja klo 19. (Oikeudet esitysaikataulun muutoksiin pidätetään).

Esitys on maksuton Jazztanssin perusteet opintojaksolle osallistuville.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
•toistaa jazztanssin perustekniikkaa
•nimetä jazztanssitekniikan keskeisimpiä termejä
•tunnistaa joitakin jazztanssin elementtejä ja tyylejä
•toimia tunnilla tanssituntietiketin mukaan
•laatia analyysin näkemästään tanssikokonaisuudesta

 
Contents

Opintojaksolla harjoitellaan käytännössä kehon hahmottamista ja hallintaa jazztanssille ominaisten liikkeiden ja liikesarjojen avulla. Lisäksi musiikin ja liikkeen yhteyden löytäminen ja työstäminen ovat osa jokaista harjoitustuntia. Kontaktiopetus ti ja to klo 17-18:30 Taideakatemian Linnasalissa. Opettajina toimivat Taideakatemian tanssinopettajakoulutuksen IV vsk:n opiskelijat ohjaavan opettajan valvonnassa.

 
Assessment  
Competence objectives
Implementation
Student's workload
Assessment
Preliminary information
Learning material
Virtual learning material
Learning platform
Other literature and supplementary material
Other arrangements related to the implementation
Costs for the student
Course feedback and its processing
 Suomeksi 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat