SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat
RyhmäVAVA1718/Ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat
Opintojakso1002409 Auttamisvalmius hätätilanteessa, 5.00 op, 133 h
KESÄLUKUKAUSI
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusKesätoteutus/1001
ToteutusajankohtaKevät 2017-2018
VastuuopettajaAnttila Liisa, Aunio Reijo, Forsbacka Jaana
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
RyhmätVAVA1718 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm01.05.2018 - 13.06.2018
Edellytetään palautteen keruuta Kyllä
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Kyllä
Tarjotaan avoimeen AMKiin Kyllä
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Ei
Osallistujia min. 30 
Osallistujia max. 100 
Ilmoittautumisaika17.03.2018 (klo 08:00) - 24.03.2018
Toteutustapa Optima, Tentti, Verkko
Suoritustapa Tentti, Essee
Virtuaalilaajuus op 5 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Turun ammattikorkeakoulu
Arviointi viimeistään 30.06.2018 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2019 
Vastuutulosalue Terveys ja hyvinvointi
Vastuutoimipiste Salon toimipiste
Vastuukoulutus Terveys ja hyvinvointi vapaasti valittavat opinnot
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opiskelija ymmärtää mitä turvallinen toimintakulttuuri tarkoittaa ja osaa sitä edistää sitä toiminnallaan.

Opiskelija syventää teoriatietojaan ensiaputilanteessa ja osaa soveltaa niitä erilaissa auttamistilanteissa

Opiskelija syventää tietojaan kriisityön menetelmistä ja psyykkisestä ensiavusta

 
Opintojakson sisältö

hätäkeskuksen toiminta ja auttamisketju

turvallisuusohjeet

toiminta ja esiapu erilaissa auttamistilanteissa

suuronnettomuudet

kriisipalvelut

itsehoito kriisitilanteiden jälkeen

 
Arviointi

tehtävät hyväksytty / hylätty

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Toteutuu verkko-opintoina

Opiskelijan työmäärän mitoitus

1 op 0n 27h opiskelijan työtä

Arvosanan muodostuminen

Jakson lopussa lopputentti, arviointi hyväksytty / hylätty

Edeltävyysehdot
Oppimateriaali

Kursiilla osoitettu materiaali Optimassa. Optima avautuu kurssin alettua.

Terveyskirjasto Ensiapu

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima verkko-oppimisalusta

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen

Palaute kerätään Optimssa

 In English 
Oppimistapahtumat Oppimistapahtumat