SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Opetussuunnitelmat: Turun ammattikorkeakoulu

 Vaihda esityskieleksi englanti

AMK-tutkinnot

Luonnonvara- ja ympäristöala

TKES09 (Muokattavana)

Lukusuunnitelma

Vuositeema ja osaamistavoitteet

 Vaihda esityskieleksi englanti