SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Lukusuunnitelma

  Vaihda esityskieleksi englanti

KoulutusKestävän kehityksen koulutusohjelma

Opintojaksoja muokataan

Kestävän kehityksen koulutusohjelma (NKEKES12) (Muokattavana)

Ympäristösuunnittelija (AMK), 240 op

Laajuus1. vuosi
(2012 - 2013)
2. vuosi
(2013 - 2014)
3. vuosi
(2014 - 2015)
4. vuosi
(2015 - 2016)
Pakoll.Tyyppi
PERUSOPINNOTPERUSOP76461974
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu10010015.02111Pakollinen
Suomen kieli ja viestintä 10010063.03Pakollinen
English Professional Skills, B210010043.021Pakollinen
Svenska i arbetslivet10010193.03Pakollinen
Kestävän kehityksen perusteet60210035.05Pakollinen
Ympäristötieteen perusteet602100613.0913Pakollinen
Kestävän kehityksen matemaattis-luonnontieteelliset perusteet602103412.012Pakollinen
Ihmis- ja yhteiskuntatieteelliset lähtökohdat60210089.0243Pakollinen
Taloudellisen toiminnan perusteet60210099.036Pakollinen
Taloudellinen ympäristönäkökulma60210106.033Pakollinen
Tiedonhallinta60210115.05Pakollinen
Projektipaja70001803.03Pakollinen
AMMATTIOPINNOTAMMATTIO10413323920
Ekologinen ulottuvuusEKOLOGINENPakollinen
Ympäristön tutkimustaidot602101210.082Pakollinen
Ihminen, ympäristö ja kestävä kehitys602101311.0326Pakollinen
Ympäristönsuojelun teknisiä ratkaisukeinoja kestävän kehityksen edistämiseksi602101413.0274Pakollinen
Sosiaalis-kulttuurinen ulottuvuusSOSIAALISPakollinen
Yhteiskuntapoliittiset vaikutuskeinot60210157.061Pakollinen
Informaation tuottaminen, hallinta ja ohjaus60210167.052Pakollinen
Hallinnolliset ohjauskeinot60210179.0333Pakollinen
Taloudellinen ulottuvuusTALOUDELLPakollinen
Taloudellinen ympäristöohjaus60210185.023Pakollinen
Organisaatioiden ohjausjärjestelmät60210198.044Pakollinen
Ecological assessment of products and services60210205.05Pakollinen
Työmuotojen hallintaTYÖMUOTOPakollinen
Suunnittelutaidot kestävän kehityksen edistämisessä 60210627.0142Pakollinen
Tutkimus ja kehittämistyö60210226.06Pakollinen
Vaihtoehtoiset opintojaksotVAIHTOEHTOValinnainen
Ympäristöriskit60210238.08Valinnainen
Ilmastonmuutos ja siihen vaikuttaminen60210248.08Valinnainen
Kestävä kehitys ja kuluttaminen60210258.08Valinnainen
Lähialueyhteistyö60210268.08Valinnainen
Ympäristökasvatus60210278.08Valinnainen
Yrittäminen ja kestävä kehitys60210288.08Valinnainen
Globalisoituminen60210298.08Valinnainen
Kestävä kehitys ja kehitysmaat60210308.08Valinnainen
Rakentaminen ja ympäristö60210318.08Valinnainen
Luonnontieteelliset kenttätutkimusmenetelmät ja lajituntemus60210328.08Valinnainen
Maaseudun ja kylien kehittäminen60210338.08Valinnainen
Kestävän kehityksen tutkimus- ja kehitysprojekti60210588.08Valinnainen
Kestävän kehityksen tutkimus- ja kehitysprojekti60210678.08Valinnainen
Energy and sustainable development60210648.08Valinnainen
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOTVAPA153633
Argumentointi60210363.03Vapaasti valittava
Kestävä kehitys eri kulttuureissa60210373.03Vapaasti valittava
Environmental Protection in Developing Countries60210383.03Vapaasti valittava
Ympäristötoksikologia60210393.03Vapaasti valittava
Ekologisen elämäntavan edistäminen60210403.03Vapaasti valittava
Kestävän kehityksen projekti60210413.03Vapaasti valittava
Kestävän kehityksen projekti60210683.03Vapaasti valittava
Kestävää kehitystä edistävää toimintaa60210423.03Vapaasti valittava
Ilmastomuutos paikallisesti60210433.03Vapaasti valittava
Minun saaristomereni60210443.03Vapaasti valittava
Pro Healthy Life60210453.03Vapaasti valittava
Foreign Lecturers60210463.03Vapaasti valittava
Business & Environment60210483.03Vapaasti valittava
National Parks in Finland60210493.03Vapaasti valittava
Saaristomeri - Itämeri60210503.03Vapaasti valittava
Ravitsemusekologia60210523.03Vapaasti valittava
Environmental Marketing60210533.03Vapaasti valittava
CAD-jatkokurssi60210593.03Vapaasti valittava
Paikkatiedon jatkokurssi60210603.03Vapaasti valittava
Introduction to energy and sustainable development60210633.03Vapaasti valittava
HARJOITTELUHARJO30612120
Harjoittelu602103530.0612120Pakollinen
OPINNÄYTETYÖOPINNÄYT15213
Opinnäytetyö602105615.0213Pakollinen
Laajuudet yhteensä vuosittain68696340
Opintojaksojen laajuus yhteensä240.0240

  Vaihda esityskieleksi englanti