SoleOPS 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Lukusuunnitelma

 Palaa  Vaihda esityskieleksi englanti

KoulutusKestävän kehityksen koulutusohjelma

Opintojaksoja muokataan

Kestävän kehityksen koulutusohjelma (TKES09) (Muokattavana)

Ympäristösuunnittelija (AMK), 240 op

Laajuus1. vuosi
(2009 - 2010)
2. vuosi
(2010 - 2011)
3. vuosi
(2011 - 2012)
4. vuosi
(2012 - 2013)
Pakoll.Tyyppi
PERUSOPINNOTPERUSOP74462071
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu
10003205.02111Pakollinen
Suomen kieli ja viestintä10000033.03Pakollinen
Toinen kotimainen kieli10000043.03Pakollinen
Englanti40201554.022Pakollinen
Kestävän kehityksen perusteet40201885.05Pakollinen
Ympäristötieteen perusteet402012513.0121Pakollinen
Kestävän kehityksen matemaattis-luonnontieteelliset perusteet402012412.012Pakollinen
Ihmis- ja yhteiskuntatieteelliset lähtökohdat40201539.0243Pakollinen
Taloudellisen toiminnan perusteet40201939.036Pakollinen
Taloudellinen ympäristönäkökulma40201296.033Pakollinen
Tiedonhallinta40201975.05Pakollinen
AMMATTIOPINNOTAMMATTIO0 0 0 0 0
Ekologinen ulottuvuusEKOLOGINEN0.0Pakollinen
Ympäristön tutkimustaidot402013310.082Pakollinen
Ihminen, ympäristö ja kestävä kehitys402015411.0326Pakollinen
Ympäristönsuojelun teknisiä ratkaisukeinoja kestävän kehityksen edistämiseksi402019613.0274Pakollinen
Sosiaalis-kulttuurinen ulottuvuusSOSIAALIS0.0Pakollinen
Yhteiskuntapoliittiset vaikutuskeinot40201577.0241Pakollinen
Informaation tuottaminen, hallinta ja ohjaus40201927.052Pakollinen
Hallinnolliset ohjauskeinot40201589.0333Pakollinen
Taloudellinen ulottuvuusTALOUDELL0.0Pakollinen
Taloudellinen ympäristöohjaus40201395.023Pakollinen
Organisaatioiden ohjausjärjestelmät40201408.044Pakollinen
Ecological Assessment of Products and Services40201415.05
Työmuotojen hallintaTYÖMUOTO0.0Pakollinen
Suunnittelutaidot kestävän kehityksen edistämisessä402019110.0442Pakollinen
Tutkimus ja kehittämistyö40201845.041Pakollinen
Vaihtoehtoiset opintojaksotVAIHTOEHTO16.0Pakollinen
Ympäristöriskit40201648.08Pakollinen
Ilmastonmuutos ja siihen vaikuttaminen40201788.0Pakollinen
Kestävä kehitys ja kuluttaminen40201638.08Pakollinen
Lähialueyhteistyö40201688.0Pakollinen
Ympäristökasvatus40201728.0Pakollinen
Yrittäminen ja kestävä kehitys40201658.0Pakollinen
Globalisoituminen40201678.0Pakollinen
Kestävä kehitys ja kehitysmaat40201668.08Pakollinen
Kestävän kehityksen Turku40201718.0Pakollinen
Rakentaminen ja ympäristö40201708.0Pakollinen
Ekokokeilut ja uudet kulttuurit40201698.0Pakollinen
Kestävä kulttuuri - positiivinen niukkuus40201448.0Pakollinen
Luonnontieteelliset kenttätutkimusmenetelmät ja lajituntemus40201878.0Pakollinen
Maaseudun ja kylien kehittäminen40201858.0
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOTVAPA15366
Argumentointi40201733.0Pakollinen
Liikkuva kuva40201753.0Pakollinen
Kv-hanke kestävä kehitys eri kulttuureissa40201743.0Pakollinen
Environmental Protection in the Developing Countries40200863.0
Ympäristötoksikologia40200973.0
Ekologisen elämäntavan edistäminen40200983.0
Paikkatietotekniikka 240201603.03Pakollinen
Kestävän kehityksen projekti40201773.03Pakollinen
Kestävää kehitystä edistävää toimintaa40201763.0Pakollinen
Ilmastomuutos paikallisesti40201483.0Pakollinen
Minun Saaristomereni40201493.03Pakollinen
Pro Healthy Life
40201503.03Pakollinen
Foreign Lecturers40201523.03Pakollinen
Corporate Social Resbonsibility (CSR)40201613.03Pakollinen
Business & Environment40201623.0Pakollinen
The Challenge of Sustainability40201793.0Pakollinen
National Parks in Finland40201811.51,5Pakollinen
Saaristomeri - Itämeri40201893.03Pakollinen
HARJOITTELUHARJO3061212 0
Harjoittelu402006530.061212Pakollinen
OPINNÄYTETYÖOPINNÄYT0 0 0 0 0
Opinnäytetyö602105115.0213Pakollinen
Laajuudet yhteensä vuosittain5235257
Opintojaksojen laajuus yhteensä225.0119

 Palaa  Vaihda esityskieleksi englanti