SoleOPS 3.3.1 3.6.2, ©2005-2017Solenovo Oy

Implementation plan

 In English 
Learning events Learning events
RyhmäNTIETS11/Tietotekniikan koulutusohjelma (Turku)
Opintojakso5051046A Sulautetut ohjelmistot 1, 15.00 op, 400 h
Sulautetut ohjelmistot
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT
ToteutusSulautetut ohjelmistot/1002
ToteutusajankohtaSyys 2013-2014, Kevät 2013-2014
VastuuopettajaTorvinen Vesa
Muut opettajatPaalassalo Jari-Pekka, Suhonen Mauri
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
RyhmätNTIETS11 (ensisijainen)
Alkamis- ja päättymispvm02.09.2013 - 31.07.2014
Edellytetään palautteen keruuta
Soveltuu vapaasti valittaviin opintoihin muille Ei
Tarjotaan avoimeen AMKiin Ei
Tarjotaan virtuaaliamkille Ei
Soveltuu vaihto-opiskelijoille Kyllä
Osallistujia min. 10 
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika26.04.2013 (at 08:00) - 30.09.2013
Toteutustapa Lähi
Suoritustapa Harjoitustyö
Virtuaalilaajuus op 0 op
T&K-integraatiolaajuus op 0 op
Toteutuspaikka Joukahaisenkadun toimipiste
Arviointi viimeistään 31.08.2014 
Tenttipäivä  
Uusintatenttipäivät
Suoritusmateriaalin arkistointi päättyy 28.02.2015 
Vastuutulosalue Tietoliikenne ja sähköinen kauppa
Vastuutoimipiste Joukahaisenkadun toimipiste
Vastuukoulutus Tietotekniikan koulutusohjelma (Turku)
Kuvauksen kieli suomi 
Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tuntee mikrokontrolleripohjaisen järjestelmän ominaisuudet
  • osaa suunnitella sulautettuja ohjelmistoja ja toteuttaa ne C-kielellä.
  • tietää yleisimmät sulautettujen ohjelmistojen kehitysmenetelmät ja osaa käyttää kehitystyökaluja kuten ristikääntäjää, prosessoriemulaattoria ja JTAG-debuggeria.
  • osaa ohjelmallisesti ohjata yleisimpiä prosessorin oheiskomponentteja kuten ajastimia, sarjaliikenneohjaimia ja I/O-portteja. Opiskelija osaa laiteläheisten signaalien ja ohjauksen perusratkaisut muutaman yleisimmän anturin ja toimilaitteen osalta.
  • osaa sulautettujen reaktiivisten ohjelmistojen perusarkkitehtuurit kuten keskeytysten käytön yksisäikeisessä ohjelmassa, aikaviipaloinnin ja syrjäyttävän moniajon. Opiskelija osaa tehdä sovelluksia moniajo- ja reaaliaikajärjestelmiin ja hallitsee jaettujen resurssien käytön niissä.
  • pystyy suunnittelemaan ja analysoimaan reaaliaikajärjestelmiä käyttäen mm. SA/SD-menetelmää, cyclic executive -arkkitehtuuria tai RMA-analyysia.
 
Opintojakson sisältö

Mikrokontrolleriohjelmointi, moniajo- ja reaaliaikajärjestelmät

 
Arviointi

Asteikko 0 - 5

 
Osaamistavoitteet koulutusohjelman osaamiskartasta
Toteutus

Alla oleva aikataulutus on viitteellinen.

S1 (Torvinen, Suhonen)

Opintojakso alkaa rinnakkaisilla elektroniikan ja c-ohjelmoinnin perusopinnoilla. Elektroniikka-osuuden tavoitteena on hankkia hyvät valmiudet sulautettujen laboratorion laitteistojen käyttöön. Opiskelijan tulisi hallita yksinkertaiset heikkovirtakytkennät ja pärjätä opintojaksoon liittyvän ohjelmointi-laitteiston ja siihen mahdollisesti liitettävien ulkoisten antureiden, vastusten ja muiden komponenttien kanssa. Myös laitteisto- ja ohjelmistotestaukseen liittyviä kysymyksiä käsitellään. C-ohjelmointiosuuden tavoitteena on käydä läpi uuden kielen ominaispiirteet ja tärkeimmät eroavaisuudet verrattuna aiemmin opittuihin kieliin.

S2 (Torvinen)

Opintojakso jatkuu AVR mikro-ohjainympäristössä. Tavoitteena on oppia laitteen perusrakenne ja toiminnallisuus, sekä oppia ohjelmoimaan sen tärkeimpiä ominaisuuksia. Jaksolla tehdään runsaasti ohjelmointiharjoituksia.

K1 (Torvinen, Paalassalo)

Kevät alkaa ratkaisemalla syksyä laajempi tuotekehitysongelma. Robotti-käsiprojektissa sovelletaan rakenteista suunnittelumenetelmää (SA/SD/RT) ja tilakoneita. Suunnittelu, testaus ja ryhmätyötaidot ovat ohjelmoinnin rinnalla entistä näkyvimmin esillä.

K2-K3 (Torvinen, Paalassalo)

K2-jakso tuo tilakoneiden rinnalle reaaliaikajärjestelmät. Reaaliaika-ongelmaa opiskellaan käyttöjärjestelmän avulla, johon ohjelmoidaan itse tehtäviä ja niiden aikataulutuslogiikkaa. Reaaliaika-ratkaisua sovelletaan Sumobot-projektiin ja opintojakso päättyy opiskelijaryhmien välisiin turnajaisiin, jossa jokaisen ryhmän omat robotit taistelevat vastakkain.

Opiskelijan työmäärän mitoitus
Arvosanan muodostuminen

Arvosana muodostuu osioiden osa-arviointien keskiarvona. Kaikki osiot on suoritettava hyväksytysti.

Elektroniikan ja C-ohjelmoinnin perustaidot (3 op): Osion jälkeen opiskelija tuntee mikrokontrolleripohjaisen järjestelmän perusrakenteen ja C-ohjelmointikielen ominaisuudet. Hän osaa laiteläheisten signaalien ja ohjauksen perusratkaisut muutaman yleisimmän anturin ja toimilaitteen osalta. Hän hallitsee oppilaitoksen mittauslaitteistojen käytön.

1 on hyväksytysti tehnyt osion laboratoriotyöt sekä saa osion tentistä arvosanan 1.
3 on hyväksytysti tehnyt osion laboratoriotyöt sekä saa osion tentistä arvosanan 3.
5 on hyväksytysti tehnyt osion laboratoriotyöt sekä saa osion tentistä arvosanan 5.
 

Sulautettu C-ohjelmointi ja AVR mikro-ohjaimet (7 op): Osaa suunnitella sulautettuja ohjelmistoja ja toteuttaa ne C-kielellä, tietää yleisimmät sulautettujen ohjelmistojen kehitysmenetelmät ja osaa käyttää kehitystyökaluja kuten ristikääntäjää, prosessoriemulaattoria ja JTAG-debuggeria. Osaa ohjelmallisesti ohjata yleisimpiä prosessorin oheiskomponentteja kuten ajastimia, sarjaliikenneohjaimia ja I/O-portteja.


1   Pystyy välttävästi toteuttamaan osion projektityöt ja saa osion tentistä arvosanan 1.
3   Pystyy toteuttamaan osion projektityöt ja saa osion tentistä arvosanan 3.
5   Pystyy kiitettävästi toteuttamaan osion projektityöt ja saa osion tentistä arvosanan 5.

Rakenteinen suunnittelu (SA/SD/RT) ja reaaliaikajärjestelmät (RTOS) (5 op): Osaa sulautettujen reaktiivisten ohjelmistojen perusarkkitehtuurit kuten keskeytysten käytön yksisäikeisessä ohjelmassa, aikaviipaloinnin ja syrjäyttävän moniajon. Opiskelija osaa tehdä sovelluksia moniajo- ja reaaliaikajärjestelmiin ja hallitsee jaettujen resurssien käytön niissä, sekä pystyy suunnittelemaan ja analysoimaan reaaliaikajärjestelmiä käyttäen mm. SA/SD-menetelmää, cyclic executive -arkkitehtuuria tai RMA-analyysia.


1   suorittaa osion kotitehtävistä 50-60% ja saa osion tentistä arvosanan 1.
3   suorittaa osion kotitehtävistä 70-80% ja saa osion tentistä arvosanan 3.
5   suorittaa osion kotitehtävistä 90-100% ja saa osion tentistä arvosanan 5.

Edeltävyysehdot

Ohjelmoinnin ja elektroniikan perusopinnot. Opintojakso on tarkoitettu vain kolmannen vuoden opiskelijoille.

Oppimateriaali

Kaikki oppimateriaali on koottuna (opettajakohtaisesti) Optimaan.

Verkko-oppimateriaali
Oppimisalusta

Optima.

Muu kirjallisuus ja oheismateriaali
Muut toteutukseen liittyvät järjestelyt
Kustannukset opiskelijalle
Opintojaksopalaute ja sen käsitteleminen
 In English 
Learning events Learning events